Jeśli kilka języków się połączy, gramatyka powstałego w ten sposób języka jest prostsza i bardziej regularna niż gramatyka poszczególnych języków. Nowy wspólny język będzie prostszy i bardziej regularny niż istniejące języki europejskie. Będzie on tak prosty jak zachodni; w rzeczywistości będzie on zachodni.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *